Şah cihan nedir?

Hindistan’da Babürlüler Devleti hükümdarlarından. Cihangir Selim Şahın oğludur. 1592’de Lahor’da doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Şehzadeliği önemli devlet hizmetleriyle geçti.

Ağabeyi Hüsrev Han meselesinden dolayı babasına karşı geldi. Askerinin çokluğuna ve babası tarafındaki kumandanların kalpten kendisine bağlı olmalarına rağmen zafer kazanamadı. O zamanın büyük alimi İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfi Sani’ye giderek, muvaffak olmasına dua etmesi için yalvardı. Büyük imam (kuddise sirruh) babasına karşı gelmesine mani olup, nasihat etti:

"Babana git, elini öp, gönlünü al! Yakında vefat edecek saltanat sana kalacaktır." diye müjde verdi. Şah Cihan emirlerini dinledi ve arzusundan vaz geçti. Az zaman sonra 1637’de babası vefat edince Agra’da "Ebü’l-Muzaffer Şihabüddin" ünvanı ile Babürlü tahtına çıktı.

1630 senesinde Nizamşahları itaat altına aldı ve Darur şehrini ele geçirdi. Ertesi sene Devletabad’ı da alarak Nizamşahları ortadan kaldırdı. şii Kutubşahlar üzerine yürüyerek hutbede dört halifeyi zikretmeleri ve vergi ödemeleri şartıyla anlaşma yaptı. Ahmednagar’ı ele geçirdi. Golkonda ve Brezpur gibi Güney Hind Sultanları, Babürlü hakimiyetini tanıdılar. Böylece devletin otoritesini Hindistan’da tamamen sağladı.

Bayındırlık işlerine ehemmiyet vererek tarımın gelişmesini temin etti. İngiliz, Portekiz ve Hollandalılara karşı ülkenin menfaatlerini korudu. Delhi şehrini imar etti ve genişletti. Kale, saray, cami, mescit ve türbeler yaptırdı. Hanımlarından birinin Agra şehrindeki mezarı üstüne yaptırdığı Tac Mahal denilen, sanat değeri çok fazla ve süslü türbe, Türk mimarlık tarihinin önemli eserleri arasındadır.

Şah Cihan, 1657’de hastalanınca oğulları arasında taht kavgası başladı. Evrengzib Alemgir Şah adındaki oğlu kardeşlerine karşı üstünlük sağladı ve babasını tahtından indirerek 1658 senesi Temmuz ayında Agra’da sultanlığını ilan etti. Şah Cihan Agra şehrinde sekiz yıl daha yaşadı. 75 yaşında vefat etti. Tac Mahal’de eşinin yanında toprağa verildi (1666).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç